Uprawnienia gazowe to uprawnienia SEP z klasy G3, jakich posiadanie jest wymagane od osób robiących prace połączone z obsługą oraz monitoringiem narzędzi, instalacji oraz sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających oraz wykorzystujących paliwa gazowe. Jakikolwiek elektryk winien odbyć kurs SEP, by mieć aktualne uprawnienia. Istnieją trzy typy uprawnień SEP, jakie dzielimy na uprawnienia elektryczne, uprawnienia energetyczne oraz uprawnienia gazowe. Mają one dokładnie oznakowania G1, G2 oraz G3.

Uprawnienia gazowe

Dobrym wyjściem na uzyskanie wiedzy potrzebnej do zaliczenia testu jest zapisanie się na szkolenie. Należałoby natomiast wiedzieć, iż podczas niezwykle krótkiego tylko kilkudniowego kursu zainteresowany będzie musiał przyswoić niezwykle dużą ilość materiału. Osoby, jakie chciałyby się dokładnie dowiedzieć, kiedy można zapisać się na test powinny przekazać pytanie do sep. Należy być bowiem przygotowanym, iż na teście mogą paść pytania nie jedynie z informacji dotyczącej danych narzędzi, lecz także znacznie większych.

Czy każdy może otrzymać uprawnienia g3?

Na szkolenia G3 (https://www.kursy-wielun.pl/szkolenia-uprawnienia-gazowe.htm) może zapisać się każdy, tymczasem aby dołączyć do testu pozwalającego nam ostatecznie uprawnienia gazowe ważne przez 5 lat, należy spełnić oficjalne wymogi – mieć choćby osiemnaście lat (być osobą pełnoletnią) oraz legitymować się choć wykształceniem podstawowym. Streszczając, jeżeli zależy nam na rozwijaniu własnych umiejętności czy są to umiejętności niezbędne w naszym nowym miejscu pracy, to nie powinniśmy w żaden sposób czekać ze uzyskaniem stosownych uprawnień.

Po co szkolenia dla gazowników?

Wbrew pozorom uprawnienia gazownicze nie są jednolite oraz prowadzone są w dwóch kategoriach – E, jako obsługa narzędzi gazowych i D, jako monitoring narzędzi gazowych. Dobór właściwego kursu winien być dostosowany do obszaru wykonywanej poprzez nas pracy. Tak również uprawnienia g3 pozwolą nie jedynie na pewny montaż i głębszą eksploatację wraz z ochroną narzędzi gazowych, lecz także pozwolą spełniać gole gazownika (np. w przedsiębiorstwie gazowym).

Przy współpracy: https://www.kursy-wielun.pl/