W ostatnich latach bardzo poszukiwani są pracownicy budowlani z Ukrainy. Są pożądaną siłą roboczą ze względu na swoją pracowitość i niezawodność. Podaż pracowników budowlanych nie wystarcza na zaspokojenie popytu, co doprowadziło do wzrostu płac ukraińskich pracowników z tego sektora.

Napływ fachowców z Ukrainy

Pracowników budowlanych z Ukrainy można znaleźć na całym świecie, ale najczęściej w krajach takich jak Irlandia czy Wielka Brytania. Pracownicy budowlani z Ukrainy często jako pierwsi reagują na pilne zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą. Branża budowlana kwitnie, a zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą nie może być zaspokojone przez lokalną siłę roboczą. Pracownicy budowlani z Ukrainy to opłacalna i niezawodna siła robocza przy projektach budowlanych w Wielkiej Brytanii, o czym zaświadcza wielu pracodawców. Są zmotywowani, dobrze wyszkoleni i mają doświadczenie w pracy na budowach na dużą skalę. Pracownicy budowlani z Ukrainy są bardzo poszukiwani przez branżę budowlaną w Europie. Ukraińscy pracownicy budowlani mają wyższy poziom wykształcenia i wyszkolenia niż ich rosyjscy koledzy.

Dobra etyka pracy pracowników z Ukrainy

Ukraiński rząd aktywnie dąży do promowania sektora budowlanego jako sposobu na stymulowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy. Firmy budowlane poszukujące wykwalifikowanej siły roboczej powinny rozważyć pracowników z Ukrainy, którzy chcą wyjechać za granicę. Pracownicy budowlani z Ukrainy byli bardzo poszukiwani do pracy także w Stanach Zjednoczonych. Kryzys gospodarczy mocno uderzył w ukraińską branżę budowlaną. Przemysł budowlany jest jednym z najważniejszych sektorów na Ukrainie. Ma silną tradycję i jest ważnym źródłem zatrudnienia i dochodów. Kryzys gospodarczy na Ukrainie spowodował jednak znaczne ograniczenie nakładów inwestycyjnych i kapitałowych na projekty budowlane. W efekcie zmniejszył się popyt na pracowników firm budowlanych, co doprowadziło do bezrobocia, niepełnego zatrudnienia i ubóstwa wśród wielu Ukraińców zatrudnionych w tym sektorze. Niedawna niestabilność polityczna i konflikt z Rosją negatywnie wpłynęły również na ukraińską gospodarkę, która walczyła już przed tymi wydarzeniami z trudnościami ekonomicznymi. Często są oni zatrudniani do pracy na budowach, ponieważ mają duże doświadczenie z trudnymi warunkami pogodowymi i klimatycznymi. Ich pracowitość i umiejętności oraz skłonność do podejmowania się trudnych zadań czyni ich znakomitymi współpracownikami w oczach bardzo wielu pracodawców.