money

Handel wymienny zapoczątkował rewolucję ekonomiczną w historii naszej cywilizacji. Była to pierwsza forma systemu ekonomicznego, która ewoluuje po dziś, a najlepszym tego przykładem jest wirtualność współczesnego wariantu waluty. Kryptowaluty – bo o nich mowa, stają się coraz popularniejszą formą płatniczą oraz inwestycyjną. Czy ich istnieje stanowi zaczątek kolejnych przemian ekonomicznych względem naszej cywilizacji?

monety

Rodzaje handlu wymiennego

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje handlu wymiennego. Pierwszym z nich jest wymiana ekwiwalentna. Jest to wymiana dóbr o podobnej wartości – w owym wariancie transakcji strony są równorzędne w konsekwencji odnosząc podobne korzyści. Drugi typ to analogicznie – wymiana nieekwiwalentna. Jest to wymiana dóbr o wartości różnej – w tym rodzaju transakcji jeden z partnerów cechuje się pozycją uprzywilejowaną odnosząc tym samym większe korzyści w porównaniu do drugiej strony. Podstawowym rodzajem handlu wymiennego jest tzw. barter, czyli wymiana bezpośrednia. Jest to wymiana towaru na towar – z włączeniem usług. Cechą szczególną transakcji w owym znaczeniu jest brak pośrednictwa pieniądza.

Barter – czym tak naprawdę jest?

Barter to wariant wymiany bezgotówkowej, a zatem takiej w której to mamy do czynienia z wzajemną wymianą towarów, bądź usług na inne towary, bądź usługi pomiędzy stronami transakcji. W teorii barteru efektem ma być bilans zerowy poszczególnych wartości jakie wnoszą strony. W związku z ową – charakterystyczną formą wymiany handlowej wyróżniamy dwa rodzaje barteru – umowę barterową oraz barter wielostronny. Czym charakteryzują się te warianty?
Barter wielostronny – daje możliwość wymiany dóbr oraz usług w ramach tzw. społeczności barterowej, choć niekoniecznie w ramach jej transakcji. Jest to swoiste odróżnienie od tradycyjnej formy barterowej w której to strony wnosiły wartości równorzędne, a w najgorszym przypadku – zbliżone. Barter wielostronny polegał na rejestrowaniu kolejnych transakcji kupna oraz sprzedaży pomiędzy uczestnikami. Zgodnie z opiniami wielu wybitnych ekonomistów współczesna forma barteru wielostronnego jest zaspokajaniem ekonomicznych potrzeb bez użycia gotówki.
Umowa barterowa – bywa nazywana także umową barteru. Jest to wyjątkowa forma umowy należącej do grupy tzw. umów nienzawanych. Tego typu umowa odznacza się brakiem jakichkolwiek reguł oraz norm, a mimo to powinna być zawarta na piśmie. Na próżno szukać zapisów dotyczących tego rodzaju umów w kodeksach prawa. Drzewiej w języku polskim funkcjonowała również pod nazwą „umowy na sztych”.

bitcoin

Era kryptowalut

Choć handel wymienny z barterem na czele funkcjonuje współcześnie wyłącznie epizodycznie, to istnieje inna forma bezgotówkowa, która zyskuje coraz szersze grono zwolenników. Stanowią ją kryptowaluty, czyli waluty wirtualne stanowiące środek płatniczy oraz rodzaj inwestycji. Ile ich jest można sprawdzić tutaj na https://comparic.pl/kursy-kryptowalut/.